متن انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی 96 + جملات غمگین انگلیسی

جملات کوتاه ناب انگلیسی با ترجمه,متن های غمگین زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی 96,جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی,متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه 96,

متن انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی + جملات غمگین انگلیسی

بهترین متن های غمگین انگلیسی با ترجمه سال 96,شعر غمگین انگلیسی با معنی فارسی

پیامک های غمگین انگلیسی با ترجمه فارسی 1396,عکس نوشته غمگین انگلیسی با ترجمه فارسی,اس ام اس های جدید غمگین انگلیسی

A candle may melt
and it’s fire may die,
but the love you have
given me will always
stay as a flame in my heart.
یه شکلات ممکنه اب بشه
ویه اتیش ممکنه خاموش بشه
اما عشقی که توبهم دادی مثل شعله ای همیشه درقلبم باقی میمونه

.

.

.

.

.

متن انگلیسی غمگین

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

.

.

.

.

.

جدیدترین متن انگلیسی غمگین

هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

.

.

.

.

.

متن انگلیسی غمگین بسیار زیبای 96

Right now , in this moment all i need is a deep hg from you it might not bring away all the pain,
but i swear it can make me feel less alone even only for a while
الان، دراین زمان تنهاچیزی که من نیازدارم اینه که منودراغوش بگیری ممکنه تمام دردا روازبین نبره ولی من قسم میخورم که باعث میشه کمتراحساس تنهایی کنم حتی برای لحظه ای

.

.

.

.

.

متن انگلیسی غمگین با ترجمه

The Day You Broke My Heart..,
Will Be The Day That I Will Never Forget.
I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly,
Just To Reminisce On The Good Times We Had.,
Now All I Got Is Memories
And A Heart Full Of Pain
روزی که توقلب منوشکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمیکنم
بارهامتن پیام های قبلی روخوندم
فقط بخاطربه یاداوردن لحظات خوبی که باهم داشتیم
الان تنهاچیزی که دارم خاطرست
ویه قلب پرازدرد