روستای کندوان از جاذبه های گردشگری کدام استان است؟

در روستای کندوان استان آذربایجان شرقی است