دیدنی ها

جدیدترین خبر ها

دیدنی ها

جدیدترین خبر ها

کلمات کلیدی

فیلم تشییع جنازه عباس کیارستمی 20 تیر 95

عکسهای تشییع جنازه عباس کیارستمی

تشییع عباس کیارستمی عکس

ماجرای ازدواج در زندان

عکس ازدواج درزندان

جزئیات ازدواج در زندان

ازدواج در زندان

نام سوره عبارت یا ایها الذین امنوا بیشتر بکار رفته چیست

سوره ای که عبارت یا ایها الذین امنوا بیشتر بکار رفته

اسم سوره عبارت یا ایها الذین امنوا بیشتر بکار رفته

کدام آبشار معروف به عروس زیبای آبشارهای ایران است ؟

اسم آبشار معروف به عروس زیبای آبشارهای ایران

آبشار معروف به عروس زیبای آبشارهای ایران کدام است ؟

فردوسی در زمان کدام پادشاه زندگی میکرد

فردوسی در زمان کدام پادشاه بود

فردوسی در زمان چه کسی می زیست

فردوسی در زمان سلطان محمود غزنوی زندگی میکرد

کدام کتاب ارزشمند جلال آل احمد است

کتاب ارزشمند جلال آل احمد چیست

کتاب ارزشمند جلال آل احمد چه نام دارد

کتاب ارزشمند جلال آل احمد

نام کتاب ارزشمند جلال آل احمد

اسم کتاب ارزشمند جلال آل احمد

کدام درخت تهیه می شود؟

چگونه سقز بدست می آید

نام درخت سقز

شیره کدام درخت سقز نام دارد

شیره درخت سقز

سقز چگونه تهیه می شود؟

سقز از شیره کدام میباشد

  • ۰
  • ۰

شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان

شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بانک بیمارستان و اموزش و پرورش, پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان, ارزیابی عملکرد کارکنان ppt, شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران, ارزیابی عملکرد کارکنان+pdf, شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ,فرم ارزیابی عملکرد کارکنان ,مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که شرکت ها از آن جهت سنجش کارایی و بهره وری کارکنان خود، به منظور اتخاذ تصمیمات مختلف ازجمله تعیین حقوق، پاداش، نیازهای آموزشی و ... استفاده می کنند. عیب اساسی و مشترک روش های پیشین برای ارزیابی عملکرد، اریب بودن نتایج آن ناشی از تأثیر انگیزه های شخصی و جهت گیری های ارزیاب است.

در این مطالعه دو روش جدید توسعه داده شده که مشکل مذکور را مرتفع می نماید. روش های ارائه شده برای مشاغلی کاربرد دارند که بتوان استانداردهای کمی برای کارِ کارکنان تعریف کرد. به عنوان مطالعه موردی، روش های ارائه شده در یکی از آزمایشگاه های شرکت هسا اجرا گردید.

از تحلیل های آماری مبتنی بر شبیه سازی حالت پایا، برای ارزیابی عملکرد بلندمدت کل سیستم بهره گرفته شد .نتایج حاصله حاکی از تأثیرات مثبت و قابل توجه روش های جدید بود.

 مقدمه

1 بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی بزرگ هم  ایجاد 2 افزایی می کند که این نیرو می تواند پشتیبان برنامه ی رشد، توسعه  و تعالی سازمان شود .بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت کارها و رسیدن به اهداف، شناسایی چالش های پیش روی سازمان، کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود احتیاج دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد بود .تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. از این رو دستیابی به سیستم های کارآ جهت 

دانلود pdf

  • ۹۶/۰۱/۱۴
  • احسان رودبالی