در کدام سوره تمام ایاتش به ی ختم میشود:سوره لیل

سوره تمام ایاتش به ی ختم میشود

سوره تمام ایاتش به ی ختم میشود کدام است

اسم سوره تمام ایاتش به ی ختم می شود

کدام سورهمه ایاتش به ختم میشود

سوره لیل در مکه نازل شده و دارای ۲۱ آیه است. کلمه لیل به معنی شب است.

این سوره مردم را به دو گروه تقسیم می‌کند:

    انفاق کنندگان باتقوا
    بخیلانی که منکر پاداش قیامتند

پایان کار گروه اول راخوشبختی و سهولت و آرامش، و پایان کار گروه دوم را سختی و تنگی و بدبختی می‌شمرد. در بخش دیگر، بعد از اشاره به این که هدایت بندگان بر خداست، همگان را از دوزخ انذار می‌کند. و آخرین بخش اوصاف کسانی است که در این آتش می‌سوزند و گروهی را که از آن نجات می‌یابند.

فضیلت سوره

جهت فتوحات بی نهایت و زیادی مال، اثری عجیب و نفعی غریب دارد و باید در ختم آن رعایت تقوی و دوری از گناه بیشتر شود.

    از پیامبر آمده‌است:

        هرکس این سوره را تلاوت کند خداوند آنقدر به او می‌بخشد که راضی شود، و او را از سختیها نجات می‌دهد و مسیر زندگی را برای او آسان می‌سازد.

    پیامبر (ص):

        هر کس 40 شب متوالی، هر شب 40 بار سوره لیل را قرائت کند، به شرط آنکه وقتی به آیه 19 ( و ما لاحد عنده من نعمة تجزی ) برسد آن را سه بار تکرار کند خداوند حاجات او را چنان بر آورده می کند که عقل حیران می ماند.